Dovoz

Schopnosť reagovať na požiadavky a potreby zákazníkov sú v oblasti obchodovania rozhodujúce. My sa orientujeme nielen na samotný predaj poľnohospodárskych produktov, ale hlavne dbáme o to, aby bol s našimi službami spokojný hlavne zákazník. Vypracovávame individuálne návrhy na dodávky tovaru a ak je to prianím zákazníka, sú zabezpečíme aj nočné dodávky a pristavenie vagónov. Vždy Vám ponúkneme ideálne riešenie.