Plemenné býky Blonde d ́Aquitaine

Ponúkame na predaj 2 - ročné plemenné býky Blonde d ́Aquitaine, synovia býka "Sixtín" - víťaza Národnej výstavy hospodárskych zvierat Agrokomplex 2012. 

Viac o plemene 

Blonde d ́Aquitaine: 

Ide o pomerne mladé francúzske plemeno, ktoré vzniklo v roku 1961 zjednotením troch pôvodných plemien dobytka v juhozápadnej časti Francúzska – quercy, garonnaise a blonde des pyrénées. Postupnou šľachtiteľskou prácou vzniklo plemeno veľkého telesného rámca s výnimočnou dĺžkou tela s pevnou, ale jemnejšou kostrou a mimoriadne vyvinutým osvalením (Strapák et al., 2013).

Sfarbenie je jednofarebné, plavé. Z hľadiska veľkosti tela sa blonde d´aquitaine radí k plemenám veľkého telesného rámca. Hmotnosť dospelých zvierat sa pohybuje medzi 800 až 1 100 kg pri kravách a 1 200 až 1 500 kg pri býkoch. Prvé telenie prebieha vo veku 32 mesiacov a neskôr. Okrem dobrých materských vlastností sa vyznačuje odolnosťou voči nepriaznivým klimatickým podmienkam a chovateľskou poddajnosťou.  Ide o plemeno vhodné k paseniu na veľkých plochách a bez problémov zvláda presun medzi pastvinami na väčšiu vzdialenosť.

Z hľadiska mäsovej úžitkovosti vykazuje dobré výsledky v pomere mäso : kosti a mäso : tuk, plocha roštenky je väčšia ako u iných plemien. Vo Francúzsku je mäso tohto plemena známe svojou jemnou textúrou a splňuje požiadavky konzumentov na zdravé mäso (Zahradková et al., 2009).  

Zdroje:

STRAPÁK P.- TANČIN V. – VAVRIŠÍNOVÁ K., GRAFENAU P. – BULLA J. – CHRENEK P.- ŠIMKO M.- JURÁČEK M.- POLÁK P. – RYBA Š. – JUHÁS P. – HUBA J. – KRUPOVÁ Z. – Chov hovädzieho dobytka –2013 – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – ISBN 978-80-552-0994-4

ZÁHRADKOVÁ R. – BARTOŇ L.- BRYCHTA J. – BUREŠ D. – DOLEŽAL P. – ILLEK J. – KAPLANOVÁ K. – KVAPILÍK J. – ROZSYPAL R. – SKLÁDANKA J. – SLAVÍK J. – STEHLÍK L. – STEJSKALOVÁ E. – STĚHULOVÁ I. – ŠÁROVÁ R. – ŠEBA K. – ŠPINKA M. – TESLÍK V. – VESELÁ Z. – VOSTRÝ L. – ZEMAN L. – ŽĎÁRSKÝ P.  – Masný skot od A do Z – 2009- Vydal: Český svaz chovatelú masného skotu Praha – ISBN 978-80-254-4229-6